System administracyjny oraz przepisy określające prawa i obowiązki niejednokrotnie dostarczają znacznych utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu administracji. Nasza kancelaria oferuje Państwu pełne zaangażowanie oraz solidne doświadczenie zarówno w bieżącej obsłudze prawnej, jak i w rozwiązywaniu zawiłych problemów ustawodawczych. Kooperujemy z instytucjami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, ich komórkami organizacyjnymi a także subiektami, dla których są założycielem. Nasza firma pomaga w procedurach zamówień publicznych oraz w prowadzeniu strategii i projektów finansowanych ze środków unijnych we wszystkich wymienionych wyżej podmiotach.

  • NASZ ZESPÓŁ

Jesteśmy posiadaczami wszechstronnego i pokaźnego doświadczenia w reprezentowaniu oraz prowadzeniu spraw klientów z obszaru publicznego. Są one zarówno elementem stałej współpracy wynikającej z obsługi prawnej jak i doraźnych zleceń wynikających z potrzeb naszego klienta. Dzięki szerokiemu spektrum zagadnień oraz tematów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, podległych im komórek, zakładów opieki zdrowotnej i innych instytucji, możemy Państwu polecić wszechstronny wachlarz usług, które obejmują całość ich funkcjonowania.

  • KOMÓRKI POZARZĄDOWE

Jednostki pozarządowe są grupą klientów łączących w sobie konieczność zajmowania się sprawami właściwymi dla podmiotów zarówno indywidualnych, biznesowych jak i publicznych. Świadczymy zatem cały zakres usług prawniczych skierowany do wymienionych wyżej rodzajów petentów. Zaznaczamy również, że ogromne doświadczenie zdobyte w kontaktach z podanymi grupami klientów pozwala nam zrozumieć specyfikę problemów wynikających z codziennej działalności.