Marlena Możdżeń

Kontakt

883 100 169
kancelaria@kancelaria-mozdzen.pl

Edukacja

2005-2009 – Uniwersytet Szczeciński, studia magisterskie – stacjonarne na kierunku Prawo,

2011 – 2012 – Uniwersytet Szczeciński, studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość, kończące się uzyskaniem Certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2012 – 2014 – aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze pod patronatem adw. Piotra Książka

B
BĘDĘ WALCZYĆ O OCHRONĘ TWOICH PRAW 

EDUKACJA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską napisała w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stanisława Stachowiaka. Odbywała aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze, a następnie po zdanym egzaminie adwokackim przeprowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości wpisana została na listę adwokatów Zielonogórskiej Izby Adwokackiej.

DOŚWIADCZENIE

W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła podyplomowe studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Rachunkowość zdobywając certyfikat księgowy nadawany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Adwokat Marlena Możdżeń posiada duże doświadczenie w zakładaniu, rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym spółdzielni. Specjalizuje się zawodowo w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, separacje, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty), sprawach spadkowych (o zachowek, dział spadku) i majątkowych. Reprezentuje interesy klientów na każdym etapie postępowania, również w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowo

Posługuje się językiem niemieckim.

Skontaktuj się ze mną