Oferujemy pomoc prawną zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców. Przygotowujemy projektu umów o pracę (rozszerzonych o dodatkowe klauzule, np. zakazu konkurencji, odpowiedzialności materialnej pracownika), regulaminów pracy oraz innych wewnętrznych aktów prawnych.

Reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu:

  • roszczeń ze stosunku pracy lub z nim związanych;
  • mobbing;
  • ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy;
  • roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy;
  • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego;

Siedziba główna Kancelarii

Filia Kancelarii

Zapraszam do kontaktu

Siedziba główna Kancelarii:
ul. Teatralna 46/18,
66-400 Gorzów Wlkp.

Filia Kancelarii:
ul. T. Kościuszki 49,
69-200 Sulęcin.

Kontakt:
Telefon: 883 100 169
E-mail: kancelaria@kancelaria-mozdzen.pl

  

Skontaktuj się przez formularz