Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Kancelaria Adwokacka adwokat Marleny Możdżeń prowadzi i posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego.

 • o zapłatę,
 • o zasiedzenie nieruchomości,
 • o ochronę posiadania,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o wydanie rzeczy,
 • o bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • o rozgraniczenia nieruchomości,
 • o służebności drogi koniecznej,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o rozliczenie nakładów na rzeczy wspólne,
 • o eksmisję,
 • o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną,
 • o ustalenie istnienia stosunku prawnego,
 • odwołanie oświadczenia woli

ODSZKODOWANIA

Kancelaria obejmuje

 • o roszczenia od zakładów ubezpieczeniowych,
 • o roszczenia z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynu zabronionego,
 • o roszczenia z tytułu szkód doznanych w wypadkach komunikacyjnych,
 • o roszczenia z tytułu szkód doznanych w zakładzie pracy,
 • o roszczenia odszkodowawcze powstałe w wyniku błędów medycznych,
 • o odszkodowania za zniszczone mienie,
 • o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne i psychiczne,
 • o zadośćuczynienie z powodu niesłusznego pozbawienia wolności,

Siedziba główna Kancelarii

Filia Kancelarii

Zapraszam do kontaktu

Siedziba główna Kancelarii:
ul. Teatralna 46/18,
66-400 Gorzów Wlkp.

Filia Kancelarii:
ul. T. Kościuszki 49,
69-200 Sulęcin.

Kontakt:
Telefon: 883 100 169
E-mail: kancelaria@kancelaria-mozdzen.pl

  

Skontaktuj się przez formularz