W ramach świadczonych usług z zakresu prawa karnego oferujemy:

  • pomoc obrończa podczas i zaraz po zatrzymaniu,
  • obrona na każdym etapie postępowania rozpoznawczego (przed organami ścigania i sądowymi) w sprawach karnoskarbowych, o przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko czci, nietykalności cielesnej, zdrowiu i życiu oraz przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani,
  • obrona na etapie postępowania wykonawczego (po ewentualnym skazaniu),
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • sporządzanie analiz prawnych, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą.

Siedziba główna Kancelarii

Filia Kancelarii

Zapraszam do kontaktu

Siedziba główna Kancelarii:
ul. Teatralna 46/18,
66-400 Gorzów Wlkp.

Filia Kancelarii:
ul. T. Kościuszki 49,
69-200 Sulęcin.

Kontakt:
Telefon: 883 100 169
E-mail: kancelaria@kancelaria-mozdzen.pl

  

Skontaktuj się przez formularz