Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

 • uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego
 • o nadanie obywatelstwa polskiego
 • o wymeldowanie
 • o uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską
 • o zwrot zasiłku macierzyńskiego, chorobowego oraz zapomogi wypłaconej z KRUS
 • o udzielenie zezwolenia na pobyt długoterminowy na terenie Unii Europejskiej
 • o zezwolenie na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • o zwrot dofinansowania z Urzędu Pracy
 • o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
 • o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia
 • nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Siedziba główna Kancelarii

Filia Kancelarii

Zapraszam do kontaktu

Siedziba główna Kancelarii:
ul. Teatralna 46/18,
66-400 Gorzów Wlkp.

Filia Kancelarii:
ul. T. Kościuszki 49,
69-200 Sulęcin.

Kontakt:
Telefon: 883 100 169
E-mail: kancelaria@kancelaria-mozdzen.pl

  

Skontaktuj się przez formularz